Kazuki Teramoto
International Artist


CINEMA

Dare to Stop Us Kazuya Shiraishi. Wakamatsu Production Journalist

Our Huff and Puff Journey Daigo Matsui. Spotted Productions Event staff

Sweet Pool Side Daigo Matsui. Shochiku High school student

Daily Lives of high school boys Daigo Matsui. Showgate Takeshi, a high school student


TELEVISION

Sotai2 Tomoyuki Minagawa. TV Tokyo Drug dealer

Hibana Shuichi Okita. Netflix Passerby

Wakaretara Sukina Hito Toshiki Shimazaki. Tokai Television Okawa, factory worker

Tetsudo Sousakan 15 Toru Murakawa. Asahi Television Detective

Busaiku no Kamisama Keigo Mihara. Fuji Television Delivery guy

Wakamonotachi 2014 Shigemichi Sugita. Fuji Television Stage actor


THEATER

Femmes de Kawabata Sayori Okada. L’Espace Culturel Bertin Poirée Kikuji Mitani / Shimamura

ADAMA Salomon Metila. Centre La Jonquière Le Militant de l’Association Malienne des Expulsés

An Enemy of the People Johnathan Munby. Theatre Cocoon Hansen

MUCHO Aiichiro Miyagawa. Pink Dokuro Contemporary Dance

Ah Yorozuchohou! Keita Shirai. Onsen Dragon Ruiko Kuroiwa

Betrayal Hitoshi Kadoi. Theatre Production Tokyo Jerry

The United Red Armies Keita Shirai. Wakamatsu Production Hiroshi Sakaguchi

Purgatory Chung Po-Yuen.  Festival Tokyo  Sukezaemon

Angels in America Hitoshi Kadoi. Theatre Production Tokyo Prior Walter

Tartuffe Kazuhiro Tamaru. Sokai Salon Tartuffe (a title role)

Kimi ha Sunawachi Haru wo Suikondanoda Kyoichi Itagaki. Gekidan Kyogikai Nankichi Niimi

Dojoji/Yoroboshi Kazuhiro Tamaru. Sokai Salon Toshinori

Ponkotsu Daigaku Tankenbu Satoshi Suzuki. Rappaya Ayabe, a university student

Gendai Nogaku Shu Quiz Show Yoji Sakate. Rinkogun Multiple roles

304 Kenmei Wada. Walking Staff Produce Matsuzaki

Yume! Kamogawa-Uta-Gassen Masashi Suwa. Europe Kikaku Teramoto

Hiryuden 21~Satsuriku no Aki~Shunichi Okamura. RUP   Teramoto, a university student

Angels in America Hitoshi Kadoi. Theatre Production Tokyo  Joe Pitt


SHORT FILM

Let’s Have Dinner Tonight Junta Yamaguchi. Europe Kikaku Tatsuhiko. an office worker


TRAINING

T.P.T Workshops (Japan)

LANGUAGES

Japanese (Native) , English (good), French (good)


Kazuki Teramoto
International Artist
CINEMA

Dare to Stop Us Kazuya Shiraishi. Wakamatsu Production Journalist

Our Huff and Puff Journey Daigo Matsui. Spotted Productions Event staff

Sweet Pool Side Daigo Matsui. Shochiku High school student

Daily Lives of high school boys Daigo Matsui. Showgate Takeshi, a high school student


TELEVISION

Sotai2 Tomoyuki Minagawa. TV Tokyo Drug dealer

Hibana Shuichi Okita. Netflix Passerby

Wakaretara Sukina Hito Toshiki Shimazaki. Tokai Television Okawa, factory worker

Tetsudo Sousakan 15 Toru Murakawa. Asahi Television Detective

Busaiku no Kamisama Keigo Mihara. Fuji Television Delivery guy

Wakamonotachi 2014 Shigemichi Sugita. Fuji Television Stage actor


THEATER

Femmes de Kawabata Sayori Okada. L’Espace Culturel Bertin Poirée Kikuji Mitani / Shimamura

ADAMA Salomon Metila. Centre La Jonquière Le Militant de l’Association Malienne des Expulsés

An Enemy of the People Johnathan Munby. Theatre Cocoon Hansen

MUCHO Aiichiro Miyagawa. Pink Dokuro Contemporary Dance

Ah Yorozuchohou! Keita Shirai. Onsen Dragon Ruiko Kuroiwa

Betrayal Hitoshi Kadoi. Theatre Production Tokyo Jerry

The United Red Armies Keita Shirai. Wakamatsu Production Hiroshi Sakaguchi

Purgatory Chung Po-Yuen.  Festival Tokyo  Sukezaemon

Angels in America Hitoshi Kadoi. Theatre Production Tokyo Prior Walter

Tartuffe Kazuhiro Tamaru. Sokai Salon Tartuffe (a title role)

Kimi ha Sunawachi Haru wo Suikondanoda Kyoichi Itagaki. Gekidan Kyogikai Nankichi Niimi

Dojoji/Yoroboshi Kazuhiro Tamaru. Sokai Salon Toshinori

Ponkotsu Daigaku Tankenbu Satoshi Suzuki. Rappaya Ayabe, a university student

Gendai Nogaku Shu Quiz Show Yoji Sakate. Rinkogun Multiple roles

304 Kenmei Wada. Walking Staff Produce Matsuzaki

Yume! Kamogawa-Uta-Gassen Masashi Suwa. Europe Kikaku Teramoto

Hiryuden 21~Satsuriku no Aki~Shunichi Okamura. RUP   Teramoto, a university student

Angels in America Hitoshi Kadoi. Theatre Production Tokyo  Joe Pitt


SHORT FILM

Let’s Have Dinner Tonight Junta Yamaguchi. Europe Kikaku Tatsuhiko. an office worker


LANGUAGES

Japanese (Native) , English (good), French (good)